เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
ตลาดชีวิต: ดำเนินการโดย “บริษัทวิศวกรรม HVAC จ้องห้วยมณฑลฝูเจี้ยนจำกัด”
ตัวแทน: เฉินเซิง
ที่อยู่ (จีน): 0580-เขตA ชั้น 15 อาคารที่ครอบคลุมเขตการค้าเสรีฝูโจวมณฑลฝูเจี้ยน (อยู่ในเขตทดสอบการค้าเสรี)
โทรศัพท์ที่ให้บริการ: 86 + 18850915991 E-mail:YWCustomService@hotmail.com
เวลาให้บริการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุด) 9: 00-18: 00 น

Uujuly is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan. It is a platform tailored for the region, providing customers with an easy, secure and fast online shopping experience through strong payment and logistical support. 

Uujuly aims to continually enhance its platform and become the region’s e-commerce destination of choice. Uujuly has a wide selection of product categories ranging from consumer electronics to home & living, health & beauty, baby & toys, fashion and fitness equipment. 

Uujuly, a Sea company, was first launched in China in 2016, and has since expanded its reach to Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam and the Philippines. Sea is a leader in digital entertainment, e-commerce and digital financial services across Greater Southeast Asia. Sea’s mission is to better the lives of consumers and small businesses with technology.